GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Mayıs 2018

İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi

Konuşmacı: İbrahim Halil Üçer

13 Ekim Cuma saat 18.00’de İbrahim Halil Üçer tarafından gerçekleştirilecek olan 2017–2018 İLEM Açılış Konferansı “İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi” başlığını taşıyor.

 

Kurulduğu günden beri akademik anlamda ilmî bir muhit olma gayesindeki İlmi Etüdler Derneği (İLEM), her yıl Ekim ayında yeni eğitim döneminin ilk dersini açılış konferansı ile gerçekleştiriyor. Bu yılki eğitim dönemi de önemli bir açılış konferansı ile başlıyor.

“İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi” başlığını taşıyan açılış konferansını gerçekleştirecek olan İbrahim Halil Üçer, İslam düşünce tarihi için dönemlendir/eme/me teşebbüslerini açıkladıktan sonra İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme önerisi sunacaktır. Bu dönemlendirme, başta İbn Haldun (ö. 808/1406) olmak üzere çeşitli tabakat eserlerindeki değerlendirmeler ve bizzat bilimsel gelenekler dahilindeki iç atıflarda sıklıkla kullanılan mütekaddimûn ve müteahhirûn ayrımındaki temel kriterleri takip ederek onu yeni bileşenler yoluyla geliştirir ve İslam düşünce tarihini: Klasik Dönem (7-11. yüzyıllar), Yenilenme Dönemi (12-16. yüzyıllar), Muhasebe Dönemi (17-18. yüzyıllar) ve Arayışlar Dönemi (19-20. yüzyıllar) olarak dört ayrı dönem içerisinde ele almayı teklif ediyor.

İslam düşünce tarihine dair söz konusu yeni dönemlendirme önerisinin konuşulacağı konferans 13 Ekim 2017 Cuma saat 18.00’de İSAM Konferans Salonunda gerçekleşecektir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
13 Ekim 2017 17:30 13 Ekim 2017 19:30 İSAM Konferans Salonu