GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bilim ve Gerçeklik


Bilim felsefesi uzunca bir süredir sağduyunun konusu olan olağan gerçeklik ile bu gerçeklik düzlemine ilişkin daha yakından bir bakışın ortaya çıkardığı bilimsel gerçeklik ara­sında nasıl bir ilişki bulunduğu sorusuna odaklanmıştır. Bu iki gerçeklik düzleminden ilki, bilimsel gerçekçilik tartış­maları içerisinde aşikar görüntü (manifest image), ikincisi ise bilimsel görüntü (scientific image) olarak adlandırıl­mıştır. Bu seminer bilimsel gerçeklik tartışmalarının günü­müzde geldiği noktayı göz önüne alarak, aşikar ve bilimsel görüntüler arasında ne tür bir ilişkinin kurulabileceğini so­ruşturacaktır. Bu ilişkiyle ilgili soruşturma, bilimin evrene dair anlayışımı hangi seviyede şekillendirebileceğiyle ilgili olarak güncel felsefî tutumlara ışık tutacaktır.


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar:
Understanding Philosophy of Science kitabının ilgili bölümleri


Program içeriği 

1. Hafta

 Eddington, Arthur. (1963) The Nature of the Physical World.  The University of Michigan Press. [Introduction]

 

Denkel, A. (1995) The Problem of Reconciliation. Philosophical Papers 24:1 23-50

 

2. Hafta

Ladyman, James (2003) Understanding Philosophy of Science. Routledge: London and Newyork [3. Chapter]

 

3. Hafta

Ladyman, James (2003) Understanding Philosophy of Science. Routledge: London and Newyork [6. Chapter, 6.2]

 

4. Hafta

Sellars, Wilfrid. (1963) Science, Perception and Reality. New York: The Humanities Press [1. Chapter]

 

5. Hafta

Rosenberg, Jay F. (2009) On Sellars’s Two Images of World. In Empiricism, Perceptual Knowledge, Normativity and Realism: Essays on Wilfrid Sellars, deVries, William A. (ed.) pp. 283-296

 

Rosenberg, Jay F. (1990a) Fusing the Images. Journal for General Philosophy of Science 21 1-23

 

6. Hafta

Van Fraassen, Bas C. (1999) The Manifest Image and the Scientific Image. In Einstein Meets Magritte: The White Book – An Interdisciplinary Reflection, Aerts, D. (ed.) pp. 29-52

 

7. Hafta

Churchland, Paul M. (1981) Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes. The
Journal of Philosophy, 78, 67-90. 

 

 

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2018 18:00 İLEM
22 Ekim 2018 18:00 İLEM
29 Ekim 2018 18:00 İLEM
05 Kasım 2018 18:00 İLEM
12 Kasım 2018 18:00 İLEM
19 Kasım 2018 18:00 İLEM
26 Kasım 2018 18:00 İLEM