GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Gelenekten Moderne İslam Düşünce

EGİTİMCİ: İbrahim Halil Üçer

Bu seminer, İslam düşünce geleneğinin tarihsel ve sistematik gelişimini süreklilik ve bütünlük kriterleri zeminde ele almayı amaçlar. Bu minvalde başlangıcından günümüze gelinceye değin İslam düşünce geleneğinin oluşumu ve gelişimi dönemler, havzalar, bilimsel disiplinler ve problemler zemininde tartışılacak, çağdaş dönemde Müslümanların gelenek ve modernite arasındaki arayışları ele alınarak İslam düşünce geleneğinin çağdaş dönemdeki imkânları soruşturulacaktır.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2023 12:30 İLEM