GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesinin Çağdaş Meseleleri


Seminer dersinde önce çağdaş dönemde İslam düşüncesinin kriz yaşadığı alanların kapsamlı bir tespiti yapılacaktır. Sanayileşme ile birlikte Batı’da gözlemlenen toplumsal ve siyasî yapıların İslam düşüncesinin de temelini ve hedefini oluşturan değer algılarını hangi bakımlardan zedelediği tartışılacaktır. Önemli ölçüde durum tespitini amaçlayan bu derste esas itibariyle metafizik ilkelere dayanan bir düşünce geleneğinin çeşitli alanlarda bilimsel bilgi üretmesinin imkanı sorgulanacaktır. Bu incelemenin temel amacı, klasik dünyada bilimsel bilgi üretmenin koşulları ve modern dünyadaki koşulları arasında bir kopma veya süreklilik olup olmadığını, bu hususta çeşitli bilgi alanları arasında herhangi bir farklılık bulunup bulunmadığını tartışmaktır. Daha sonra İslam düşüncenin bugünden bakıldığında en önemli sorunlarından birinin, bu düşüncenin bütünlüğüne ilişkin algının çağdaş dönemde yok olduğu ve düşüncedeki bütünlüğü Batı düşünce geleneğinin temsil eder hale geldiği tespit edilerek İslam düşüncesinin bütüne ilişkin iddiasını sürdürüp sürdüremeyeceği ele alınacaktır. Son olarak İslam düşünce geleneklerinin kelamî ve fıkhî kıyas, burhân, riyazet, cedel ve beyan gibi yöntemleri birbirleriyle kesişim noktaları da dikkate alınarak ana hatlarıyla tahlil edilip güç ve sınırları tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
21 Temmuz 2016 09:30 İLEM