GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesinde Dönemler ve Problemler


Bu derste İslam düşünce tarihinin hangi dönemler içerisinde ele alınabileceği sorusu etrafında, İslam Düşünce Atlası’nda teklif edilen dönemlendirme önerisi ele alınacaktır. İslam düşünce geleneğinin temel havzalarıyla irtibatlı bir biçimde, dönemleri kendi tarihsel ve coğrafi bağlamına yerleştirmeyi de amaçlayan ders, katılımcılarda İslam düşünce tarihini zaman, mekân, ekol ve öğreti değişkenleri üzerinden ele alma yönünde bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak Klasik, Yenilenme, Muhasebe ve Arayışlar şeklindeki dört dönemin temel özellikleri, aralarındaki süreklilik ve kırılmalar, ekolleşmeler ve bunları sağlayan problematik dönüşümler dersin içeriğini teşkil edecektir.  

Tarih Saat Yer
20 Temmuz 2019 09:30 İLEM