GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Felsefesinde Dönemler ve Problemler


Gün ve Saat: Çarşamba, 19.00 / 18 Ekim – 6 Aralık 2017 (8 Hafta)


 


Bu derste İslam düşünce tarihinin hangi dönemler içerisinde ele alınabileceği sorusu etrafında, İslam Düşünce Atlası’nda teklif edilen dönemlendirme önerisi ele alınacaktır. İslam düşünce geleneğinin temel havzalarıyla irtibatlı bir biçimde, dönemleri kendi tarihsel ve coğrafi bağlamına yerleştirmeyi de amaçlayan ders, katılımcılarda İslam düşünce tarihini zaman, mekân, ekol ve öğreti değişkenleri üzerinden ele alma yönünde bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak Klasik, Yenilenme, Muhasebe ve Arayışlar şeklindeki dört dönemin temel özellikleri, aralarındaki süreklilik ve kırılmalar, ekolleşmeler ve bunları sağlayan problematik dönüşümler dersin içeriğini teşkil edecektir.  

Program İçeriği

1. Hafta: İslam Felsefesi: Tanım ve mahiyet

2. Hafta: Dönemlendirme Sorunu: Dönemlendirmeye duyulan ihtiyaç ve İslam düşünce tarihinin dört dönemi

3. Hafta: Bölgelendirme Sorunu: Havzalar

4. Hafta: Klasik Dönem: Tedvîn, tasnif ve tebvib evresi

5. Hafta: Yenilenme Dönemi I: Tahkik, tahrir ve tadil çabaları etrafında Yöntemlerin Yeniden Keşfi

6. Hafta: Yenilenme Dönemi II: Yöntemsel bütünleşme evresi

7. Hafta: Muhasebe Dönemi: Kadîme ve Cedîde nispetle muhasebe

8. Hafta: Arayışlar Dönemi: Meydan Okumalar ve Cevaplar

 
Tarih Saat Yer
18 Ekim 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Ekim 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği
01 Kasım 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği
08 Kasım 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği
15 Kasım 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Kasım 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği
29 Kasım 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği
06 Aralık 2017 19:00 İlmi Etüdler Derneği