GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Medeniyetler ve Dünya Tarihi


Bu derste genel olarak tarih ve özel olarak da “Dünya tarihi”nin yapısının ele alınması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda “Dünya tarihi”nin kavramsal tahlili yapılarak, dünya tarihini ve yapısını anlamanın bazı ön şartları, unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “Dünya Tarihi’nin Yapısı”nda ilkin insan ve toplum ihtiyaçları (yatay eksen) ile ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar geçen peygamberlerin (dikey eksen) etkileri tetkik edilecektir. Daha sonra insani/iktisadi/fikri hareketlilikler ve toplumsal yapıların değişimleri, iklim değişiklikleri ve tabii olaylar, enerji arayışı gibi temel meseleler tetkik edilecektir. “Dünya Tarihi’nin Yapısı”na yönelik bütün bu tetkikler her ne kadar Hz. Muhammed’e kadar olan dönem etrafında ele alınacak olsa da Hz. Muhammed sonrasındaki tarihten de bağımsız izah edilmeyecektir. Yani bu tetkikler “Dünya Tarihi’nin Tarihi” içerisinde mümkün olduğunca bütünlüklü bir şekilde takip edilecektir.

Tarih Saat Yer
13 Şubat 2021 11:00 İLEM