GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

06 Aralık 2019

Tarihçi & Sanatı 7

Moderatör: Teyfur Erdoğdu
Konuşmacı: Adnan Demircan
Konuşmacı: Adem Apak
Moderatör: Abdulkadir Macit

Tarihçi & Sanatı 7’de Adnan Demircan ve Adem Apak'ı ağırlayacağız. Siyer ve İslam Tarihi Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru isimli eserlerin ortaya çıkışının arka planını ve muhtevasını ele alacağımız programda, yazarların Siyer ve İslam Tarihi'ne dair usullerini ve tarihçiliklerini de gündem edeceğiz.

Siyer Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

Hz. Peygamber (s.a.s) ve dönemiyle ilgili akademik ortamlarda ya da halka açık seminer ve konferanslarda zaman zaman sorulan soruların cevaplandırılması düşüncesiyle ortaya çıkan bir proje çerçevesinde kaleme alınan elinizdeki kitapta siyerle ilgili 88 sorunun cevabı aranmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan cevapların ilmî bir perspektifi ifade etmesi öncelikli temennimizdir. Ancak her sorunun birden çok cevabının olabileceği ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Burada verilen cevaplar, yazara ait bakış açısını ifade etmektedir. Kuşkusuz sorular farklı şekillerde sorulabileceği gibi cevaplar da farklı olabilir.

Soruların belirlenmesinde kişisel tecrübenin yanı sıra sosyal medya ve tartışma forumlarından da yararlanılmıştır. Elbette burada yer alan sorular, siyer alanında sorulabilecek soruların hepsi değildir. Zira siyer alanında akla gelebilecek soruları çoğaltmak mümkündür. Netice itibariyle burada yazara ait kişisel bir tercih ve tasnif yapılmıştır.

Sorularda yer alan sorgulayıcı dilden rahatsız olmamak gerekir. Bunlardan çok daha ağır sorularla karşılaştığımız da olmaktadır. Önemli olan soruyu doğru anlamak ve sahih bir perspektifi koruyarak cevaplandırmaktır. Duygusal yaklaşımlar etkileyici gibi dursa da tatmin edici olmaktan uzaktır.

İslam Tarihi Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

İslam Tarihi konularında 88 sorunun cevaplandığı bu çalışma muhtevasında İslâm tarihi metodolojisi tartışmalarının ardından sırasıyla Hulefâ-i Râşidîn, Emevîler, Abbâsîler ve Endülüs Müslümanları üst başlıklarıyla ilgili soru ve cevaplar sunulmuştur. Burada sorulan ve cevabı verilen sorular bir anlamda yirmi yılı aşkın görev yaptığımımız İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Tarihi derslerinde sorduğumuz sorular veya öğrencilerimiz ile fakülte dışındaki akademik ve sosyal etkinliklerde muhatap olduğumuz soruların ve cevaplarının bir hasılası olarak da değerlendirilebilir. Seçilen sorular daha çok hadiselerdeki kırılma noktalarını ve tartışma konularını öne çıkarır şekilde tercih edilmiş, cevaplar ise hem akademik hem de popüler düzey dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sorulara verilen cevaplar konularla ilgili ilk el kaynaklara müracaat edilerek verilmiş, bilhassa doğrudan alıntının olduğu çok zarurî durumlarda metin içinde kaynak gösterilmiş, konunun ilgilileri için her cevabın altına araştırmalar referans gösterilmiştir.
 
Katılım: Soru-cevap merkezli olacak program 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 18.00’de İLEM Teras Salonda gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.
Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
13 Aralık 2019 18:00 13 Aralık 2019 19:30 İLEM