GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsanlık Hicaz’dan Bilad-ı Şam’a, Irak-ı Acem’den Horasan’a, Mağrip’ten Endülüs’e, Sind’den Hind’e, Maveraünnehir’den Türkistan’a, Anadolu’dan Rumeli’ye pek çok havza üzerinde tarih içerisinde muhtelif medeniyetler kurmuştur. Bu havzalar üzerinde hüküm süren pek çok hanedanlık gerek kendisinin gerek havzanın gerekse de insanlığın tarih yazımına önemli katkılar sunmuştur. Bu kaynaklar dönem üzerine çalışan araştırmacılar tarafından bilinmekle birlikte bu havzalara dair çalışma yapmak isteyen ilim insanları tarafından, özellikle genç tarihçiler ve araştırmacılar için bütünlüklü bir şekilde bilinmemektedir.

Bu proje ile ana medeniyet havzalarında kaleme alınan tarih kaynaklarının teknik hususiyetleri ile tanıtılması ve geçmişinden günümüze havzada biriken tarih kaynaklarının bütünlüklü bir şekilde gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda İran, Mısır, Balkan, Maveraünnehir, Türkistan, Harizm, Mağrib, Endülüs, Sind, Hind ve Anadolu havzaları irdelenecektir. Bu sayede özellikle İslam medeniyet havzalarının tarih hafızası gün yüzüne çıkarılması amaçlanmaktadır.

 

Proje Ekibi

Koordinatör: Doç. Dr. Abdulkadir Macit

Koordinatör Yardımcıları: Dr. Halil İbrahim Erol, Dr. Selahattin Polatoğlu

Asistanlar: Elif Özdoğan, Haşem Gözgü

Yürütücüler

İran Havzası: Doç. Dr. Serhan Afacan, Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Doç. Dr. Abdulkadir Macit

Mısır Havzası: Dr. Büşra Sıdıka Kaya, Dr. Halil İbrahim Erol, Doç. Dr. Abdulkadir Macit

Balkanlar: Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, Prof. Dr. Levent Kayapınar, Doç. Dr. Abdulkadir Macit

Hint Alt Kıtası: Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Dr. Hasan Asadi

Mağrib&Endülüs: Prof. Dr. Feridun Bilgin, Dr. Halil İbrahim Erol, Dr. Ahmet İğdi, Dr. Yakup Akyürek

Maveraünnehir: Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Doç. Dr. Osman Aydınlı, Doç. Dr. Sherzodxon Aka Mahmudov, Dr. Zebiniso Kamalova, Dr. Bahadır Musatemov

Diğer Havzalar: Doç. Dr. İlyas Uçar, Doç. Dr. Hakan Temir, Dr. Selahattin Polatoğlu, Dr. Halil Ortakçı, Dr. Abdulhamid Dündar, Dr. Suat Kaymak

Danışmanlar: Prof. Dr. Ali Satan, Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli, Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr. Ziya Polat, Doç. Dr. Halil İbrahim Hançabay, Dr. Faruk Yaslıçimen, Dr. Ertuğrul Ökten

Araştırmacılar: Halil İbrahim Yılmaz, Talha Özdemir, Sümeyye Cinisli, Yunus Ballı, Mehmet İlkay Çiftçi, Emre Özgören, Esra Bembeyaz, Merjema İmamoviç, Beytullah Mısır

 

Proje Kapsamında Bugüne Kadar İşbirliği Yapılan Kurumlar

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
- Balkan Studies Foundation (Fettah Efendi Derneği)
- Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR)
- Saraybosna Üniversitesi Tarih Araştırmaları Merkezi
- Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi

 

Gerçekleşen Proje Çıktıları

- Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik 1: İran Havzası

Çalıştayın ve neticede ortaya çıkan eserin temel amacı fethinden günümüze kadar “İran havzası”na yönelik öne çıkan tarihi kaynakları ve tarihçileri irdeleyerek “tarihi kaynaklar” açısından İran havzasının bütünlüklü bir resmini ortaya çıkarmaktır.

Eseri incelemek için tıklayınız.

- Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik 2: Mısır Havzası

Çalıştayın ve neticede ortaya çıkan eserin temel amacı fethinden günümüze kadar “Mısır havzası”na yönelik öne çıkan tarihi kaynakları ve tarihçileri irdeleyerek “tarihi kaynaklar” açısından Mısır havzasının bütünlüklü bir resmini ortaya çıkarmaktır.

Yayınlanan birinci eseri incelemek için tıklayınız.

Yayınlanan ikinci eseri incelemek için tıklayınız.

Yayınlanan üçüncü eseri incelemek için tıklayınız.

- Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik 3: Balkan Havzası

Uluslararası sempozyumun ve neticede ortaya çıkan eserin temel amacı Antik Yunan döneminden günümüze kadar “Balkan coğrafyası”na yönelik öne çıkan tarihi kaynakları ve tarihçileri irdeleyerek “tarihi kaynaklar” açısından Balkan havzasının bütünlüklü bir resmini ortaya çıkarmaktır.

 

Abdulkadir Macit
Abdulkadir Macit

Koordinatör