GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Tarihi ve Düşüncesi


Bu seminer dersinde öncelikle İslam’ın temel kaynağı olan Kuran’ı Kerim ve Hadisler de tarih ve ilkeleri takdim edilecek, ilk insan ve peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar geçen peygamberlerin dünya tarihindeki yeri ve etkileri tetkik edilecek ve Kuran kıssalarının tarih için manası ele alınacaktır. Daha sonra Hz. Peygamber ile başlayan tarihin toplumu inşa eden yapısı, İslam’ı dünyaya ulaştırmayı hedefleyen evrenselliği fetihler, kurumlar, şahıslar ve devletler üzerinden karşılaştırmalı işlenecektir. Bunu yaparken İslam Tarihi’nin dönemlendirilmesi sorununa değinilecek, İslam toplumunda meydana gelen tartışmalara, Müslümanların kendi dışındaki milletler ve devletler, esasen medeniyetler ile karşılaşmalarına ve karşılıklı etkileşimlerine temas edilecektir. Bütün bu seminerler neticesinde İslam Tarihi ve Düşüncesine dair efradını cami ağyarını mani bir bakış açısı elde edilmiş olunacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 11:00 İLEM