GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

29 Mayıs 2018

Timurlular Sonrası Maveraünnehir Bölgesinin Hâkimi: Şeybânî (Özbek) Hanlığı (1500-1599)

Konuşmacı: Abdulkadir Macit

XVI. asırdan günümüze kadar geçen sürede Maveraünnehir’in hâkimiyetini Özbek hanedanlar üstlendiğinden dolayı bugünün bölgesel olaylarının veya problemlerinin teşhis ve çözümü için XVI. asır Şeybânîler sürecinin siyasi, askeri, idari ve iktisadi olarak sağlıklı tahlil edilmesi gerekmektedir.  Bu maksatla sunum kapsamında mezkûr asrın gün yüzüne çıkarılması hedeflenerek gerçekleştirildi. Adını, Özbekler’in atası olan Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuci’nin Şeybân ismindeki oğlu ile Muhammed Şeybânî Han’dan alan Şeybânîler, Maveraünnehir, Hârizm ve Fergana bölgelerinde hâkimiyet süren bölgesel bir hanlıktır. Şeybânî hanları mezkûr asır boyunca bir taraftan hanedan içi taht mücadeleleri ile uğraşmışlar diğer taraftan ise Safevîler, Kazaklar ve Bâbürlülere karşı sürekli savaş halinde olmuşlardır. Ancak bu mücadele Şeybânîleri siyasi ve idari olarak geriletmiştir. Bu gerilemeyi, iktisadi olarak, doğu-batı istikametinde Maveraünnehir şehirlerinden seyreden kara ticaret yollarının eski önemini yitirip coğrafi keşiflerin de etkisiyle okyanus ticaretinin ve kuzey-güney yönündeki şehirlerin ön plana çıkması ile bölgedeki ırmaklarını mecralarını değiştirmesi hızlandırmıştır. Bütün bunlar asrın sonunda Şeybani Hanlığı’nın bütün haşmetine rağmen tarih sahnesinden çekilmesini beraberinde getirmiştir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
17 Ekim 2015 17:00 17 Ekim 2015 18:30 İlmi Etüdler Derneği