GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İbn Haldun Mukaddime Okumaları


İbn Haldun ismine bugün ciddi bir yakınlık gösterilmektedir. Hemen hemen her kesim İbn Haldun’un kendilerinin olduğunu iddia etmektedir. Onun fikirleri önde gelen modern sosyal bilimcilerin fikirleriyle karşılaştırılmış ve ilmi çalışmaları batılı bilimlerle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Gerçekte böyle karşılaştırma ve ilişkilendirmeler, bu eserdeki fikir, model ve teorilerin anlaşılmasına farklı boyutlar katsa da bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en önemlisi İbn Haldun’u bugünün gündemi içerisine yerleştiren anakronik bir okuma biçimidir. Halbuki İbn Haldun’u değerli yapan ve eserlerini yüzyılları aşan ilmi bir klasik haline getiren tam da onun çağının bir tanığı ve vaktinin bir ilim adamı olmasıdır. Ayrıca o eserlerini bir ilmi gelenek ve sistematik bir birikimler ağı içerisinde vermiştir ve dolayısıyla ancak bu çerçevede anlaşılabilir. Bu atölyede Mukaddime’deki temel kavramlar çerçevesinde günümüz sosyal, siyasal ve iktisadi meselelerini ele alabilecek bir eleştirel okuma çabası söz konusu olacaktır. Atölye katılımcılarından ele alınan kavramları farklı alanlarda güncel sorunlara uyarlayacak makaleler kaleme almaları beklenmektedir.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2017 09:30 İLEM