GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Dünya Tarihinin Yapısı ve Yazımı


Dünya tarihinin yapısı ve yazımı meselesi&problemi tarih alanında son birkaç asırdır yoğun bir şekilde gündemde yer almaktadır. Bu hususta Avrupalı bilim insanları tarafından özellikle üretim ve mübadele tarzlarının yani iktisadi perspektifin merkezde olduğu bir yazım tarzı dikkat çekmektedir. Yine bu yazım tarzında insan ve toplum (ihtiyaçlar) merkeziliği (yatay eksen) ile İlerlemeci Tarih Anlayışının etkisini dikkatlerden kaçırmamak gerekmektedir. Müslümanlarda ise yaratılışa dayalı bir dünya tarih yazımının olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Bu yazım tarzında insan ve toplumun (ihtiyaçlar) yanı sıra din ve nübüvvetin (ilkeler) de merkezde (dikey eksen) olduğunu vurgulamak icap etmektedir. Bu atölyede ilkin bu yazım tarzlarının teorik arka planı ele alınacaktır. İkinci olarak bu teorik bilgi üzerine güncel dünya tarih yazımında dikkate alınması gereken yatay ve dikey eksen, insani/iktisadi/fikri hareketlilikler, toplumsal yapıların değişimleri, iklim değişiklikleri ve tabii olaylar gibi temel meseleler tetkik edilecektir. Netice itibariyle Antroposentrism ve Eurocentrismi aşacak, centric olmayan bütüncül bir insanlık tarihi yazımının ilkeleri ve uygulamasını ortaya koyacak şekilde dünya tarihini anlama ve açıklama denemesi yapılacaktır.

Tarih Saat Yer
01 Eyül 2020 18:00 İLEM