GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Muhammed Hamidullah Tarihçiliği Atölyesi


Bu atölye çalışmasında, daha önce pek çok cihetinin gün yüzüne çıkarıldığı Muhammed Hamidullah’ın Tarihçiliğini belli başlı başlıklar muvacehesinde ele alınacaktır. Bu başlıklar arasında şunlar yer almaktadır: Muhammed Hamidullah’ın Bir Tarihçi Olarak Hayat Gayesi, Tarihçi Olarak Ayırt Edici Özellikleri, Tarihyazıcılığı Yöntemi (Nitel ve nicel olarak), İslam Tarihi ve Siyer Yazımındaki Yeri ve Önemi, Etkilendiği Kaynaklar (Şahıs, Ekol…), İslam Tarihi ve ve Siyer’e Odaklanma Saikleri, Eleştirilen ve Takdir Edilen Yönleri, Etkileri (Şahıs, fikriyat…), Yaşadığı Psikolojik Vakıalar. Bu atölyede Muhammed Hamidullah’ın bütün eserleri okunacak ve tahlilleri yapılacak, daha sonra mezkûr konular çerçevesinde makaleler yazılacaktır. Bu sayede Muhammed Hamidullah’ın ülkemizde de otorite olan İslam Tarihçisi olarak ayırt edici özellikleri ortaya konulmaya, genç akademisyenlere ve ilim dünyasına tarihçiliği takdim edilmeye çalışılmış olacaktır.
Tarih Saat Yer
06 Mart 2017 00:00 İlmi Etüdler Derneği
24 Nisan 2017 00:00 İlmi Etüdler Derneği