GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sümeyye Cinisli

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı & Tarih bölümlerinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimini "Mustafa Lutfî Efendi - Tuhfetü'l-Asrî fî Menâkıbi'l-Mısrî'nin Niyâzî Mısrî Menakıbnameleri Bağlamında İncelenmesi" başlıklı teziyle tamamladı. 2019 - 2020 arasında İnsan & Toplum dergisi yayın sekreterliğini yaptı. Halihazırda  Boğaziçi Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı bölümünde doktora çalışmalarına devam devam ediyor ve İlmi Etüdler Derneği’nde gönüllü akademik faaliyetlere katkı sağlıyor. Çalışma alanları arasında entelektüel tarih, sufism bulunmaktadır.