GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mustafa Kömürcüoğlu

1982 İstanbul doğumlu olan Mustafa Kömürcüoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans öğrenimine başlamıştır. 2003 yılında lisans öğrenimini tamamlayan Kömürcüoğlu, aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamıştır. 2006 yılında yüksek lisansını 'N. Machiavelli ve T. Hobbes’ta Devlet Çıkarı – Birey Çıkarı İlişkisi' başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programına kaydolan Kömürcüoğlu, aynı yıl Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Doktora tezini 2012 yılında tamamlayan Kömürcüoğlu, 2018 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kömürcüoğlu kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler, kent sosyolojisi, kent teorileri, kentsel planlama ve göç gibi konularda çalışmakta ve eserler vermektedir.