GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

22 Şubat 2022

Kelam Atomculuğunun Tümel Modeli: Haller Teorisi

Konuşmacı: Mehmet Aktaş
Moderatör: Mehmet Bulğen

Nazariyat Konuşmaları'nın altıncısında, Mehmet Aktaş'tan ''Kelam Atomculuğunun Tümel Modeli: Haller Teorisi'' başlıklı konuşmasını İLEM TV canlı yayınında gerçekleştirdi.

Sunumda Gazzâlî öncesi kelâm anlayışında birtakım önermelerin yüklemleriyle sınırlı olan ve “ahvâl/hâller teorisi” olarak bilinen tümel anlayışı tartışıldı. Öncelikle bu teoriyi benimseyen kelâmcılara değinildi, ardından da Eş‘arî ekolünün önde isimlerinden İmâmü’l-Haremeyn Cüveynî merkeze alındı. Genel hatlarıyla hâller teorisi tanıtıldıktan sonra bu teorinin kelâm atomculuğuyla uyumlu bir yapıya sahip olduğu ve Aristocu gelenekten tevarüs edilen tümel anlayışından üç temel noktada (şekil, kapsam ve yer) farklılaştığına değinildi.

Canlı yayın linki: https://www.youtube.com/watch?v=qlirUmj3jwY&t=22s

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
28 Şubat 2022 21:00 28 Şubat 2022 22:15 İLEM TV (Çevrimiçi)