GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

17 Aralık 2021

Sanatçı Düşüncesinin Oluşumu ve Osmanlı’da Sanatçı İmgesi

Moderatör: Yusuf Ziya Gökçek
Konuşmacı: İskender Erol

Bu sunum, bir Osmanlılının “sanatçı” dendiğinde hatırladığı, hayal ettiği ve söyleyebileceği şeyler, dolayısıyla birer klişe oluşturmak bakımından sanatçı imgesi üzerine yaklaşık bir fikir oluşturmayı hedeflemektedir.

İmge ile kastedilen sanatçının metinsel tahayyülüdür. Bu metinler XVI.-XVIII. yüzyıllar aralığında oluşan şiir, menkıbe, destan, masal, tezkire, vakayiname, şehrengiz, mimari monografiler ve çeşitli arşiv vesikaları olarak belirlenmiştir. Fakat bunu yapabilmek, yani tarihsel bağlamı yakalayabilmek için bir Osmanlılıya fikir sağladığı kabulüyle Osmanlı öncesinde sanatçı düşüncesinin “oluşum”una ve sanata ilişkin düşüncenin modern önyargılarla perdelenmiş olması riski bakımından Osmanlı sonrası sanatçı düşüncesinin “inşa”sına değinilecektir. “Oluşum” ve “inşa”ya yönelik tespit kaynağını, sanatın bir bilimsel tarih faaliyeti içinde anlaşılmasından önceki bir süreç ile giderek arkeolojik ve antropolojik bir nitelik gösteren sanat tarihinin ulus-devletler içindeki inşa sürecinden almaktadır.

Sanat tarihi alanında disipliner faaliyetin kuruluşundan beri Türk sanat düşüncesi literatüründe, sanatçı imgesinin bağlamsal oluşum, gelişim ve sistematik analizine yönelik müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Osmanlı’da sanatçının imgesi, dolayısıyla metinsel tahayyülü ve konumu hakkında yapılacak bir analiz ve değerlendirme hem dönemin sanat anlayışının şekillenmesinde ana etkenlerin anlaşılmasına yardımcı olacak hem de Türk sanat tarihi ve düşüncesinin oluşum ve gelişimine ilişkin tarihsel birikimi kendi oluşum mantığı içinde değerlendirme imkânı sağlayacaktır.

Katılım:  Program, 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’de İLEM Teras Salonda gerçekleştirilecektir. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
24 Aralık 2021 18:00 24 Aralık 2021 00:00 İLEM (Yüz yüze)