GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

21 Ocak 2022

İbn Sînâ'nın Burhânın Taşınma Alanını Genişletme Çabası

Konuşmacı: Bakhadir Musametov
Moderatör: Harun Kuşlu

Nazariyat Konuşmaları'nın beşincisinde, Bakhadir Musametov'un "İbn Sînâ'nın Burhânın Taşınma Alanını Genişletme Çabası" başlıklı konuşmasını İLEMTV canlı yayında 28 Ocak 2022, Cuma  21:00 gerçekleştirdi.

Bu seminer, İbn Sînâ ve İbnü’n-Nefîs’in tıp-geometri ilişkisi bağlamında burhânın farklı disiplinler arasında taşınmasına ilişkin görüşleri üzerinedir. Aristoteles’in metabasis-yasağına göre bu iki disiplin araştırdıkları konuların özelliklerinden ötürü ayrı ayrı kompartımanlarda bulunmaları gerekiyordu. Ancak İkinci Analitikler’deki dairesel yaralarla ilgili kritik metnin derinlemesine incelenmesi, bizi bilimler arası etkileşimlerin sınırlarını yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. Zira daha sonra İbn Sînâ, yine bu metin temelinde burhânın taşınma alanını genişletecektir. Ayrıca İbn Sînâ ve İbnü’n-Nefîs’in anatomik araştırmalarda da geometrik burhânları kullanmaya devam etmeleri, kısıtlama kuralının ancak itibari olduğunu ileri süren yaygın görüşün aksine onu bir araştırmacının herhangi bir bilimsel incelemeye giriştiğinde mevcut bilimsel alt yapıyı ve mantık kurallarını da dikkate alması gerektiğini hatırlatan bir uyarı olarak anlamamız gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla farklı cinsler arasındaki geçişlerin ne zaman mümkün olduğu, tüm bu uyarıları dikkate aldıktan sonra farklı bir yöntemin izlendiği araştırmanın sonunda elde edilen neticenin belirli bir meselenin çözümüne yahut tahminî gerçeğe ulaşılmasına ne ölçüde katkıda bulunup bulunmadığına bağlı olduğu tartışılacaktır.

Canlı yayın linki: https://bit.ly/3nMUQcj

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
28 Ocak 2022 21:00 28 Ocak 2022 00:00 İLEM TV (Çevrimiçi)