GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nail Okuyucu

Konya ili Karapınar ilçesinde doğdu. Karapınar İmam Hatip Lisesi’nden (2001) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2006) mezun oldu. Aynı üniversite bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Şevkânî’nin Fıkıh Tarihi Anlayışı ve Mezheblere Bakışı” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2008), “Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2014). Araştırmalarını yürütmek ve ilmî seminerlere katılmak üzere Ürdün, Suriye ve Birleşik Arap Devletleri’nde muhtelif süreler bulundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine 2011 yılında İslâm Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2016 yılında Doktor Öğretim Üyesi olduktan sonra 2020 yılında Doçent ünvanını aldı.