GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

13 Ocak 2023

İbnü’l-Arabî’nin Velayet Öğretisi

Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi Sunumları güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceliyor ve akademik gündeme dahil ediyor.

Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği sunuma Ali İhsan Kılıç konuk oluyor. “İbnü’l-Arabî’nin Velayet Öğretisi” başlıklı tezden hareketle ilgili meselelerin irdeleneceği programda Ercan Alkan moderatörlük yapacak.

Bu sunumda, tasavvuf tarihinin başlıca tartışma konuları arasında yer alan velâyet meselesi, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin yaklaşımları çerçevesinde ele alınacaktır. Meselenin İbnü’l-Arabî külliyatı içerisinde nasıl gelişim gösterdiğini ortaya koymak için eser kronolojsi dikkate alınacak, öğretinin hangi kavramlar üzerine şekillendiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Sunumda öncelikle velâyet meselesinin varlık ve bilgi meseleleriyle ilişkili yönleri konu edilecek, sonra tasavvuf tarihinin erken dönemlerinden itibaren problematik alanlarından birisine karşılık gelen nübüvvet-velâyet tartışmaları İbnü’l-Arabî perspektifinden değerlendirilecektir. Bu kapsamda vahiy ve ilham, mucize ve keramet, ismet ve hıfz gibi başlıca tartışma konuları ele alınacaktır.

İbnü’l-Arabî ile birlikte litaretüre tekrar dahil olan öğretinin hatmiyet tartışmalarıyla ilgili boyutu ise nübüvvet sonrası dönem dindarlıkta derecelenme ve bilgi meselesinin anahtar kavramlarından birisi olmuştur. Bu nedenle sunumda söz konusu kavram üzerinden İbnü’l-Arabî’nin tarih tasavvuru da konu edilecektir. Böylece, velâyet konusunun öğreti düzeyinde ilişkili olduğu temel alanlar belirginleştirilmeye çalışılarak İbnü’l-Arabî’nin yaklaşımlarının meseleye kazandırdığı boyutlar ortaya konulmuş olacaktır.

Katılım: Soru-cevap merkezli olacak program 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 18.00’de İLEM Teras Salonda gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

 

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
13 Ocak 2023 18:00 13 Ocak 2023 19:15 İLEM (Yüz yüze)