GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hümeyra Özturan

2006'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2008 yılında, "Küresel Ahlâk Düşüncesi" başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı sene Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde doktora öğrenimine başladı. 2010-2011 öğretim yılında bir yıl süreyle ABD'de Yale Üniversitesi Graeco-Arabic Studies Bölümünde ziyaretçi öğrenci olarak bulundu. "Aristoteles ve Fârâbî'de Ahlâkın Kaynağı Problemi" başlıklı doktora tezini 2013 yılında tamamladı. 2015-2016 öğretim yılında, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Harvard Üniversitesinde doktora sonrası misafir araştırmacı olarak bulundu ve burada “Klasik Dönem İslâm Ahlâk Felsefesinin Antik Yunan Kaynakları” başlıklı projesini tamamladı. Çalışmaları; Antikçağ ahlâk felsefesi, İslâm ahlâk felsefesi, Antikçağ ahlâk felsefesinin İslâm dünyasına intikali ve etkileri, modern ahlâk teorileri ve Yunanca-Arapça tercüme dönemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Özturan, İngilizce, Arapça ve Antik Yunanca bilmektedir.