GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

17 Mart 2023

Ahlakın Yolculuğu

Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi Sunumları güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceliyor ve akademik gündeme dahil ediyor.

Emrullah Kılıç, “Ahlakın Yolculuğu” başlıklı sunumunu İLEM’de gerçekleştirecek. Kılıç, “Metafiziksel İyi’den Değer’e: Ahlakın Yolculuğu” başlıklı kitabından hareketle yapacağı bu sunumda, yaşamı örgütleyen ahlaki meseleleri, tarihsel süreçlerinden ziyade değişim, dönüşüm ve bu dönüşüme neden olan temel motivasyonları ele alacaktır.

Sunumda ahlaki meselelerin değişim ve dönüşümünü “iyi” ve “değer” kavramları üzerinden incelenecektir. Geleneksel dünyada tek bir anlama sahip ve kendi başına var olan iyiyi ifade eden “metafiziksel “iyi”nin yerini yeni durumlar karşısında, özgürlük, insan doğası, öz çıkar, ilgi ve yönelim gibi saiklerle, farklı insanların farklı bir iyiyi anlamasına izin veren “değer”e bırakması, mevcut fenomenleri ve gerilimleriyle birlikte tartışmaya açılacaktır.

Soru-cevap merkezli olacak program 17 Mart 2023 Cuma günü saat 18.00’da İLEM TV'de çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
17 Mart 2023 18:00 17 Mart 2023 19:15 İLEM TV (YouTube)