GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kübra Bilgin Tiryaki

2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012-2019 yılları arasında İlke Vakfı’nda araştırmacı olarak çalıştı; çeşitli projelerin geliştirilme ve yürütülme aşamalarında görev aldı. 2013-2017 yılları arasında İlke-İlem ortaklığında ve Ömer Türker’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin koordinatör yardımcılığını yaptı. İlgi alanları arasında; İbn Sînâcı doğa felsefesi ve oluş teorisi, teorik ve pratik yetkinleşme ve ahlâk konuları bulunan Tiryaki, İstanbul Üniversitesi’nde “İbn Sînâ’nın Doğa Felsefesinde Kuvve ve İsti‘dâd Kavramı” başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır.