GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

07 Nisan 2023

Telif-Tercümeler Dönemi: Beytülhikme’ye Giden Yolda İslam Dünyasında Çeviri Faaliyetleri

İhtisas Sunumları bünyesinde İLEM Felsefe&Bilim güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceliyor ve akademik gündeme dahil ediyor.

Samet Şenel 7 Nisan Cuma günü “Telif-Tercümeler Dönemi: Beytülhikme’ye Giden Yolda İslam Dünyasında Çeviri Faaliyetleri” başlıklı sunumunu İLEM’de gerçekleştirecek. Şenel, “Halife Me’mûn’a Kadar İslâm Dünyasında Çeviri Faaliyetleri” başlıklı doktora tezinden hareketle yapacağı bu sunumda çeviri faaliyetlerine yönelik kabul edilmiş bilgileri yeniden değerlendirecek ve tartışmaya açacak.

Çeviri faaliyetlerine yönelik çalışmaların geneli, İslâm topraklarının çeviri faaliyetlerinde zirve dönemini oluşturan Me’mûn dönemi ve sonrasını inceleme konusu edinmiş ve Me’mûn öncesi dönemdeki pek çok meselede çeviri faaliyetlerinin ana unsurları arasında yer alan patron, mütercim ve çevrilen eser(ler) üzerine yoğunlaşmıştır. Bütün bunlar ışığında, Emevîler Dönemi ve Abbasiler’in ilk zamanlarında faal olup olmadığı ve bu dönemlerde Beytülhikme’nin faaliyetleri değerlendirilmiştir. Şenel, bahsi geçen “bu genel bilgilerin aksini düşünmek mümkün müdür?” sorusu etrafında İslam dünyasında çeviri faaliyetlerinin kökenine dair bir soruşturma gerçekleştirmiştir.

Şenel bu soruşturmasında, telif ve tercüme kavramlarını merkeze alarak Arapça antik bilimler sahasında kaleme alınan her eserin doğrudan çevrilmediği fikrini öne sürmektedir. Bununla birlikte Farslıların Emeviler döneminde de sarayın hizmetinde bulunduğunu ve aslında Abbasiler’in çeviri faaliyetlerini başlatıcı değil, devam ettirici bir konumda olduğunu belirtir. Son olarak, Beytülhikme meselesine değinen Şenel, buranın özel bir kütüphane olarak kurulduğunu ve sonradan saraya intikal edip anlam genişlemesine uğrayarak saray kütüphanesi anlamını kazandığını vurgular.

Soru-cevap merkezli olacak program 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 16.00’da İLEM Teras Salonda gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
07 Nisan 2023 16:00 07 Nisan 2023 17:15 İLEM (Yüz yüze)