GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Toplumsal Değişim

Türkiye’deki toplumsal değişimin nitelikli olarak değerlendirilmesiyle sosyal bilim çalışmalarına temel sağlanıyor.

Türkiye uzun yıllardır toplumsal anlamda hızlı bir değişim yaşamaktadır. Toplumsal yaşamın hemen her alanında ve katmanında gerçekleşen farklılaşmaların ise kendi içerisinde etkin olan faktörlerle birlikte analiz edilmesi gerekmektedir. Sosyal bilimler alanında konuya olan ilgideki artışa rağmen meseleye dair ne makro ne de mikro düzeyde kapsamlı olarak yapılmış bir çalışma bulmak mümkün olmamaktadır. Toplumsal değişim konusu üzerinde uzlaşılmış teorik çerçevelerin oluşmadığı bir alan olduğu gibi, henüz teknik yaklaşımlar da geliştirilebilmiş değildir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) çatısı altında Ocak 2012’de Dr. Lütfi Sunar koordinatörlüğünde başlatılan çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki toplumsal değişimin anlaşılabilmesi ve nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için değişimin ve dinamiklerini çözümlenmesi ve kavramsallaştırılarak sosyal bilim çalışmalarına temel sağlanmasıdır.

Projenin ilk ayağı olan literatür taraması sürecinde toplumsal yapı ve toplumsal değişim ile ilgili ortaya konan temel teorik yaklaşımların okunarak tartışılması hedeflenmiştir. Kuram ve perspektiflerin değerlendirilmesiyle konuyla ilgili bilgi birikiminin ortaya konulması ve konunun temel dinamiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje çalışması kapsamında modernleşme kuramları, Türkiye’de toplumsal değişim bağlamında yapılmış teorik ve ampirik çalışmaların yansıra yayınlanan rapor ve bildiriler değerlendirilmiştir.

Ayrıca araştırma notlarıyla, değişim konusu ile ilgili mikro başlıklarda temel ve güncel tartışmaların araştırılmasını, sahadaki verilerin kullanımıyla birlikte değerlendirilerek konuya dair bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda orta sınıfın daralması ve proleterleşme, çeşitli demografik verilere göre yıllar içinde Türkiye’de intihar, ürün türleri ve kırsal yoksulluk, yükselen düşen meslekler, boş zaman ve tatil alışkanlıkları ve eğlenme biçimleri, yıllara göre tüketim harcama türlerinin değişimi, yıllara göre teknoloji kullanımının değişimi ve tüketim mekânlarının değişimi konularında araştırma notlarının hazırlanması planlanmaktadır.

Son olarak proje neticesinde yayımlanması planlanan Türkiye'de Toplumsal Değişim kitabının Türkiye’de toplumsal değişimin temel alanları ve dinamikleri konusunda genel bir çerçeve sunan, toplumsal değişim konusunda makro ve mikro çerçevede konulara yer veren bütünlüklü, özgün bir çalışma olması hedeflenmektedir.

On beş bölüm altında derinlikli ancak aynı zamanda içerik planı ve tasarımı ile kolay takip edilebilir edisyon bir eser olarak düşünülen kitapta her bir bölüm konunun uzmanı olan farklı akademisyenler tarafından kaleme alınmaktadır. Kitap içerisinde toplumsal değişimin temel kavramları, Türkiye’de modernleşme, siyasi değişim dinamikleri, ekonomi dönüşümleri, demografi, göç, kentleşme, dini yapılar, gündelik yaşam gibi konulara yer verilecektir. Aynı zamanda kitap, sosyoloji bölümünün lisans eğitim müfredatında farklı isimlerle yer alan toplumsal değişim ya da değişim sosyolojisi dersleri için Türkiye toplumundan hareketle ve güncel örneklerle meseleyi ele alan, gerek içerik gerekse biçim yönüyle dersler için kaynak kitap ya da tamamlayıcı eser olarak okutulması hedeflenmektedir.

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Koordinatör

Hasan Kadir Tosun
Hasan Kadir Tosun

Araştırmacı

Senanur Avcı Tosun
Senanur Avcı Tosun

Araştırmacı

PROJE YAYINLARI

PROJE HABERLERİ

PROJE ETKİNLİKLERİ