GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Siyasal Kültür


Bu derste tarihsel olarak Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşanan önemli siyasi ve kültürel gelişmeler belli önemli olaylar ve isimler üzerinden ele alınacaktır. Bu bağlamda özellikle isimler üzerinden Türkiye'deki farklı siyasi düşünceler ele alınacak ve bu düşünce yapılarının birbirleriyle ayrıştığı ve farklılaştığı noktalar olaylar üzerinden tahlil edilecektir.

Tarih Saat Yer
22 Şubat 2014 11:00 İLEM