GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

“‘Bir Başka Hayata Karşı’: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler”

İLEM (İlmi Etüdler Derneği) tarafından 2013 yılından itibaren büyük özveri ve yoğun bir çalışma ile yürütülen İslamcı Dergiler Projesi (İDP) üçüncü aşamasının da tamamlanmasıyla beraber benzeri olmayan bir arşivi gün yüzüne çıkardı. Bu kaynakların araştırmacılarla buluşması hem yakın dönem İslam düşüncesine dair ezberlerin yeniden gözden geçirilmesini hem de mevcut tartışmaların kökenlerine dair detaylı bir inceleme alanı açmıştır.

1908’den günümüze İslamcılığın yüz yıllık seyrini birincil kaynaklar etrafında incelemeyi hedefleyen İslamcı Dergiler Projesi’nin bir meyvesi ve bütünün tamamlayıcısı olarak “‘Bir Başka Hayata Karşı’: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler” kitabı çıktı. Editörlüğünü Lütfi Sunar’ın üstlendiği bu eser, 1980 sonrasında yayımlanan İslamcı dergilerin temel dinamiklerini, kurucu isimlerini ve tartışma alanlarını incelemiş, 116 yazarın katkısı ile 4 ciltte, 72 makale, 49 şahıs portresi ve 47 dergi yazısının yer aldığı bir külliyat olarak okuyucunun istifadesine sunuldu.

4 Ciltlik bu külliyat ile 1980 sonrasında yayımlanan dergiler zengin bir perspektiften, tarihi bir sorgulama yapılarak, farklı temalarda ele alınıyor. İslamcılık düşüncesinin belli kırılma noktalarını, temayüllerini ve diğer toplumsal aktörlerle olan ilişkisini derinlemesine tartışmalarla açığa çıkaran bu eser, İDP’nin ilk iki aşamasının meyveleri olan "1960-1980 Arası İslamcı Dergiler” ve 1908-1960 tarihleri arasını inceleyen “İslam’ı Uyandırmak (2 cilt)” kitaplarının da takipçisi ve tamamlayıcısıdır.

Özellikler:

Yayın Türü: Kitap

Yayın Tarih: Mayıs 2019

Yayımcı : Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Cilt Sayısı: 4

Editör: Lütfi Sunar

Editör:
Lütfi Sunar