GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Siyaset Düşüncesi Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan

İnsanın mahiyetini tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim bulunmaktadır. Bu girişimler içerisinde en yaygın ve üzerinde neredeyse uzlaşılmış olanı, insanın siyasi bir canlı olduğudur. İnsan bir topluluk içerisinde yaşayan, bir topluluk içerisinde kendisini anlamlandıran ve kuran bir varlıktır. Ancak insanların bu zorunlu birlikteliğinin iyi ve adil bir sisteme dönüşmesi önemli bir sorun teşkil etmektedir. Tarih boyunca böyle bir sosyal düzenin kurulması ve sürdürülmesi için çeşitli siyasal sistemler geliştirilmiştir. Günümüzde de insanlığın karşılaştığı en önemli ve acil sorunlardan biri herkes için iyi, faydalı ve adil bir düzenin teşekkülüdür.

Bu eser, çağdaş siyaset biliminin ve siyaset felsefesinin imkânlarını ve araçlarını da kullanarak İslam siyaset düşüncesine kuramsal bir çerçeve çizmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Alanında yetkin akademisyenler tarafından yazılan 11 makalenin yer aldığı bu kitap, modern dönemde daha çok Batı etkisiyle şekillenmiş İslam siyaset düşüncesine, klasik kökenli yeni açılımlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple kadim meseleleri kavramsal bir süreklilik içerisinde sistematik bir biçimde ele almayı ve böylelikle İslam siyaset düşüncesini bugüne taşımayı hedeflemektedir.

Katkıda Bulunanlar:

Lütfi Sunar, Özgür Kavak, Hızır Murat Köse, Ömer Türker, Haluk Alkan, Şenol Korkut, İlker Kömbe, Ahmet Okumuş, Süleyman Güder

Özellikler:

ISBN: 978-605-320-966-9

E-ISBN: 978-625-7800-69-3

Ebatı: 13.5X21

Baskı Tarihi: EKİM 2022

Sayfa Sayısı: 449

Yayına Hazırlık:
Betül Sezgin
Yayın Yönetmeni:
Yusuf Temizcan