GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

20 Aralık 2019

Tocqueville’in Çelişkili Dünyası: Modern Çağın Bir Analizi

Konuşmacı: Lütfi Sunar

Tocqueville, liberal emperyalizm çağının etkili bir düşünürüdür. Wilhelm Dilthey, onu tüm zamanların en büyük üç siyaset düşünürü arasında sayar. Ama döneminin diğer düşünürlerinin aksine Tocqueville ülkemizde pek tanınmaz.

Lütfi Sunar, "Alexis de Tocqueville" adlı kitabında, Tocqueville’in modern toplumun temel karakteri hakkındaki yaklaşımını merkeze alarak bütünlüklü bir okuma önermektedir. Tocqueville’in, demokrasi, eşitlik, özgürlük, sömürge ve öteki meselesi hakkındaki fikirlerini yakından incelemek, bize bir parçası olduğumuz modern toplum ve siyasetin gerçek doğasına dair bir kavrayış kazandıracaktır. Bu kitap yeni bir okumayla sosyal teoriye yeni bir açılım getirmektedir.

Katılım:  Program, 25 Aralık 2019  Çarşamba günü saat 18.00’de İLEM' de gerçekleştirilecektir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
25 Aralık 2019 18:00 25 Aralık 2019 19:30 İLEM