İslamcı Dergiler Projesi

İslamcı Dergiler Projesi

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı dergiler pek çalışılmamıştır. Hâlbuki dergiler, Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmiştir. Bu yayınların incelenmesi Türkiye’de İslamcılık düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde ortaya çıkaracağı gibi, Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin gelişim seyrinin ortaya çıkması için de önemli kapıları aralayacaktır.

İLEM Toplum Çalışma Grubu’nun İslamcı Dergiler Projesi ile dergiler 3 aşamada incelenecektir. Proje kapsamında dergilerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve incelenmesi planlanmaktadır. Projenin 2014-2015 yıllarında tamamlanan birinci aşamasında 1960-1980 dönemi mercek altına alınmıştır. Bu dönemin seçilmesinin nedeni hem kendisinden önceki dönemleri yansıtan bir yapısının hem de kendisinden sonraki dönem üzerinde çok ciddi etkilerinin olmasıdır. Böylece İslamcı neşriyatın ciddi bir atılım gösterdiği bu ara dönem üzerinden İslamcılığın ana temalarını ortaya koymanın daha kolay olacağı düşünülmüştür. Projenin 2016’da başlayan ikinci aşamasında 1960 öncesi dergiler ele alınmaktadır. 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilecek 3. aşamasında ise 1980 sonrası dergiler üzerine çalışılacaktır.

Alanında bir ilk olan bu proje ile temel olarak İslamcılık düşüncesini anlama ve yeniden gündeme getirme çabalarına açılımlar getirmek ve destek olmak; İslamcıların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak ve İslamcılık düşüncesinin mecra bulduğu ve mecra açtığı dergileri kayıt altına alıp bir araya getirerek İslamcılıkla ilgili çalışmalara katkı yapmak amaçlanmaktadır. Türkiye’de İslamcı düşüncenin gelişimini ve üretimini görünür hale getirmek; İslamcılıkla ilgili çalışma yapan araştırmacıların birincil kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak; İslamcılık araştırmalarına olgusal bir zemin kazandırmak; İslamcılık araştırmalarını teşvik etmek ve İslamcı düşünce arşivini kurmak üzere ön hazırlık yapmak bu projenin hedefleri arasındadır.

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Koordinatör

Yusuf Enes Sezgin
Yusuf Enes Sezgin

Koordinatör Yardımcısı

2. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU

Bu video listesi 11-12 Mart tarihlerinde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumunda sunulan tebliğleri içermektedir.

MATBUAT VE BASILI KÜLTÜR ÇALIŞMALARINDA TEORİ VE YÖNTEM ATÖLYESİ

Bu liste 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan dergi, gazete, kitap vd. basılı materyallerin incelenmesinde kullanılan teoriler ve araştırma yöntemleri hakkında 15 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim videolarını içermektedir.