GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

13 Haziran 2018

MATBUAT VE BASILI KÜLTÜR ÇALIŞMALARINDA TEORİ VE YÖNTEM ATÖLYESİ

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde yürütülmekte olan İslamcı Dergiler Projesi (İDP) kapsamında, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere yönelik Matbuat ve Basılı Kültür Çalışmalarında Teori ve Yöntem Atölyesi düzenlenecektir. 27-28 Ocak 2018 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde yapılacak olan program kapsamında, 15 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.
Atölyenin birincil amacı, dergi, gazete, kitap vd. basılı materyallerin incelenmesinde kullanılan teoriler ve araştırma yöntemleri hakkında araştırmacılara gerekli bilgileri sağlamaktır. Bunun yanı sıra katılımcılar atölye dâhilinde alana dair temel yöntemleri uygulayabilme imkânına sahip olacaklardır. Bu atölye ile matbuat ve basılı kültür üzerine çalışan araştırmacıların nitelikli, özgün bilimsel ürünler ortaya koymalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Program 25 kişi ile sınırlandırılacak, dersler İLEM'de gerçekleştirilecektir. Ayşen Baylak Güngör tarafından yürütülecek olan atölyeye, her seviyeden lisansüstü öğrenci ve araştırmacı başvuru yapabilir. Programa katılmak isteyenlerin atölyenin içeriğini inceleyerek www.idp.org.tr/egitimbasvuru adresinde yer alan form aracılığıyla 20 Ocak’a kadar programa başvuru yapmaları gerekmektedir.

Atölyenin İçeriği
1. Matbuat Kültürü ve Tarihine Teorik Yaklaşımlar (3 Saat)
2. Bir Dergi İncelemesinin Metodolojisi (8 Saat)
• Bibliometrik Yöntem
• İçerik Analizi
• Doküman İnceleme
• Söylem Analizi
• Sözlü Tarih
• Tarihsel Yöntemler
3. Uygulama (4 Saat)

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
27 Ocak 2018 00:00 27 Ocak 2018 00:00 İlmi Etüdler Derneği
28 Ocak 2018 00:00 28 Ocak 2018 00:00 İlmi Etüdler Derneği