GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

08 Ekim 2019

Mihrap Minber ve Devlet: Tek Parti Döneminde Diyanet Başkanlığı

Konuşmacı: Hicret K. Toprak

Bu çalışma, Türkiye’de din, devlet ve toplum ilişkilerinin erken Cumhuriyet dönemindeki nüvelerini incelemektedir.

Cumhuriyet’in kurucu kadrosu tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1924-1945 yılları arasındaki işlevini araştıran bu çalışmada kurumun İslam’ı yeni rejime uygun hale getirme pratiklerini öne çıkarılmaktadır. Cumhuriyet inkılaplarının toplum nezdinde kabul ettirilmeye çalışıldığı bu dönemde Diyanet İşleri’nin ilk ve asıl görevi muhafazakar kitleyi ikna ve kontrol etmekti. İkinci görevi ise inkılaplar çerçevesinde İslam’a nasıl bir statü tayin edilmesi gerektiği gibi yorucu bir meseleyi kurumsal çerçevede düzenlemekti.

Çalışma, Türkiye’de resmi dini söylemin oluşumu ve gelişimi, dini kurumsallaşma ve Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş sürecini izlemektedir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
12 Ekim 2019 16:00 12 Ekim 2019 17:30 İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi