GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

13 Haziran 2018

2. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesini hayata geçirdi. Projenin ikinci aşamasında 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler incelendi. Bu kapsamda ayrıca 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu İLEM ve Üsküdar Belediyesi tarafından organize edildi.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesini hayata geçirdi. Projenin ikinci aşamasında 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler incelendi. Bu kapsamda ayrıca 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu İLEM ve Üsküdar Belediyesi tarafından organize edildi.

2013 yılında İLEM tarafından başlatılan İslamcı Dergiler Projesi’nin ilk aşamasında 1960-1980 arasında yayımlanan 50 derginin 3500 sayısı dijitalleştirilerek kataloglandı. Proje kapsamında ayrıca dönem ile ilgili bir sempozyum gerçekleştirildi ve bildiri kitabı yayımlandı. 2016 yılında gerçekleştirilecek projenin ikinci aşamasında 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler incelendi. Bu dönemde 60 civarında derginin 5000’e yakın sayısı dijitalleştirilerek kataloglandı. Ayrıca bu kapsamda 11-12 Mart 2017 tarihlerinde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu organize edildi. 2018 yılı sonuna kadar devam edecek proje çalışmaları sayesinde İslamcılık düşüncesi ve üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak suretiyle tekrardan İslamcılığın düşünülmesine bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Günümüzde İslamcılık etrafındaki tartışmalar canlılığını devam ettirmektedir. Son zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar tartışmaların merkezine taşımış ve özellikle bu alanda yapılan çalışmalar ve yayınlarda ciddi bir artış ve hareketlilik oluşturmuştur. İslamcılık düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında onun bir anlamda hayatın farklı alanlarına etkide bulunması etkilidir. Ancak çok tartışılan ve konuşulan her meselede olduğu bir gibi İslamcılıkla ilgili tartışmaların da en büyük handikaplarından birisi tekrar sorunudur. Bu sorunu aşmak üzere meselenin genel hatları ile ele alan çalışmalardan, daha özel ve ayrıntılı ele alan çalışmalara yönelmek gerekmektedir. Bu çerçevede düzenlenen 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu ile 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler üzerinden İslamcılık düşüncesinin Osmanlı Devleti’nin son yıllarında doğuşu, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine geçişte İslamcıların fikirleri ve İslamcı düşüncenin erken tarihi ele alınması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda İslamcılık düşüncesinin oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında önemli işlevlere sahip olan dergiler ele alındı. Bu dergilerde İslamcılığın doğuşu, o dönemlerde ne tür meseleleri gündeme aldığı, güncel siyasi, ekonomik, toplumsal vb. meselelere karşı nasıl yaklaşımlar takındığı karşılaştırmalı olarak incelendi. Böylelikle bir anlamda Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin ilk nüveleri, üretim ve tartışma biçimleri ortaya konmuş olacak ve bu şekilde İslamcılığın geçmiş perspektifi ile gelecek vizyonu arasında bir köprü kurulmaya çalışıldı. Bir açılış özel paneli ve 10 oturumdan oluşan bu sempozyumda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte İslamcılık düşüncesindeki devamlılık, benzerlik ve kırılmalar, İslamcı neşriyatın öncü yayınlarından olan Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad, İslamcı neşriyatın ilk örnekleri, II. Meşrutiyet döneminde İslamcılık düşüncesi ve dergileri, İslamcı dergilerde ele alınan dinî konular, İslamcılık düşüncesinde milliyetçilik ve antikomünizm meselesi, İslamcılık düşüncesinin öncü isimleri, Çok Partili dönemde Türkiye’de İslamcılık düşüncesi, dergileri ve önemli şahsiyetleri ve İslamcı dergilerde eğitim ve siyasete dair muhtelif bildiriler yer almıştır. Ayrıca 1960 öncesinde yayımlanmış dergilerden alınan 80 adet görselin bulunduğu 1960 Öncesi İslamcı Dergiler Sergisi iki gün boyunca katılımcı ve ziyaretçilere sunulmuştur.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
11 Mart 2017 00:00 11 Mart 2017 00:00
12 Mart 2017 00:00 12 Mart 2017 00:00