GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

15 Kasım 2019

Temel Meseleler ve Kavramlar: Islah

Alandan uzmanların ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleşecek bu toplantılar ile sahanın özgün kavramlarının yeniden gündeme getirilmesi ve tanımlanması; ıslah hareketlerinin analizi, geçmişten bugüne kopmadan, çeşitlenerek büyüyen bu fikriyatın günümüze neler söyleyebileceği tartışılacaktır.

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında bugüne kadar düzenlenen sempozyum ve programlar neticesinde alana yönelik çok canlı bir ilgi ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte Türkiye’de İslamcılık düşüncesi üzerine çalışan akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin bir araya geldikleri, odak konular etrafında tartışma imkanı yakalayacakları bir zemin oluşturmak gayesi ile Temel Meseleler ve Kavramlar serlevhalı çalıştaylar düzenlenecektir.

Bir seri olarak planlanan bu çalışmanın ilki İslamcılık Çalışmalarında Yönelimler başlığı altında 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sahadaki araştırmaların mevcut durumu ve yöntem problemlerinin tartışıldığı bu oturum ışığında planlanan yeni çalıştay serisi ile çağdaş dünyadaki İslam düşüncesinin temel unsurları ve sınırları araştırmacıların görüşleri ile masaya yatırılacaktır. Bu minvalde gerçekleştirilecek çalıştayda “ISLAH” konusu ele alınacaktır.

Temel Meseleler ve Kavramlar: Islah

  1. yüzyılın son çeyreği ile birlikte Müslüman halkların muhatap oldukları sorunlara karşı ortaya koyduğu bir teklif olarak ihya, ıslah ve tecdid kavramları öne çıkmaktadır. Bugün çeşitlenmiş, dağılmış, bozulmuş gibi gözüken düşünce geleneğinin bu ana hattını vurgulamak önemlidir. İslam düşüncesi Müslüman toplumların ve farklı düşüncelerin vasatıdır. Farklı düşünce ve siyasi hareketlerde kendini gösteren bu vasat biraz da bu sebeple çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Bu sebeple zaman zaman kendisini tanımlamada ve konumlandırılmada bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların yeteri kadar tespit edilmemiş ve çözümlenmemiş olması bugün İslam düşüncesinin temel temsil edici ana formunun gözden kaçırmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, ıslah kavramının çağdaş düşüncedeki yerini ele almak bu temsil edici vasatın ortaya konulmasında önemli bir başlangıç olacaktır.

Alandan uzmanların ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleşecek bu toplantılar ile sahanın özgün kavramlarının yeniden gündeme getirilmesi ve tanımlanması; ıslah hareketlerinin analizi, geçmişten bugüne kopmadan, çeşitlenerek büyüyen bu fikriyatın günümüze neler söyleyebileceği tartışılacaktır.

Program Akışı:

10.00-10.15 Açılış

10:15-11:30 Birinci Bildiri ve Müzakere
Klasikten Moderne Islah Fikrinin Değişimi: Reşid Rıza Örneği
Özgür Kavak

11:50-13:00 İkinci Bildiri ve Müzakere
Tecdid mi, Islah mı Yoksa Reform mu?: Çağdaş İslam Düşüncesinde Islah Fikrinin Farklı Yansımaları
Mehmet Ali Büyükkara

13:00-13:30 Yemek & Ara

13:30-14:45 Üçüncü Bildiri ve Müzakere
Kuran’da “Islah” ve Çağdaş Yorumları: Tefsîrü’l-Menâr Örneği
Murat Kayacan

14:45-15:00 Kapanış

başvuru formu için tıklayınız.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
23 Kasım 2019 10:00 23 Kasım 2019 15:00 İlmi Etüdler Derneği