GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

29 Mayıs 2018

İslamcı Toplumsal Hareket ve Arafta Bir Sendika: Hak-İş

Konuşmacı: Kemal Temel

Bu sunum Türkiye’de İslamcılığı aşağıdan yukarıya bir toplumsal hareketin oluşumunu sınıfsal olarak  ele alarak Hak-İş Konfederasyonunun işbu hareketin sendikal alana yansıması üzerinedir. II. Meşrutiyet döneminden günümüze İslamcılığın geçirdiği evreler oldukça dikkat çekicidir. İslamcılık, Osmanlı’nın son döneminde devleti kurtarma ideolojisi olarak ortaya atılırken, erken cumhuriyet döneminde işgalciye karşı direnişten, halkı yeniden bilinçli Müslümanlar haline getirme amaçlı bir mücadeleye dönüşmüştür. Ancak 1950’li yıllar ve özellikle 1960’lardan itibaren farklı bir İslamcılık meselesi karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan çalışmada İslamcılığın geçirdiği dönüşümle beraber bir toplumsal hareket olarak oluşumu, gelişimi, dönüşümü ve siyasal, sosyal ve kültürel alandaki izdüşümleri ele alınmaya çalışılmıştır. Bunun ardından Hak-İş konfederasyonunun Türk Endüstri İlişkileri sisteminin hangi ihtiyaçlarından doğduğu analiz edilerek işbu sendikal hareketin İslamcı hareketin sendikal alana yansıması biçiminde değerlendirilmektedir. Çalışma, Türkiye’de İslamcılığın geçirdiği dönüşümler ve bir toplumsal hareketin sendikal alandaki tezahürleri ile birlikte Türkiye’de Müslüman işçilerin mücadele pratiklerini tartışmaktadır.

 

Bu sunum İslamcı Dergiler Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
22 Ekim 2016 17:00 22 Ekim 2016 18:30 İlmi Etüdler Derneği