GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

25 Nisan 2018

İslamcı Düşüncenin Arşivi idp.org.tr Yayında

İlmi Etüdler Derneği'nin 2014 yılında başlattığı "İslamcı Dergiler Projesi 1960 – 1980" ile İslamcı düşüncenin arşivini idp.org.tr adresine taşıdı.

Büyük Doğu, Yeniden Milli Mücadele, Sebil, Hareket ve Diriliş gibi dönemin önemli birçok dergisi kataloglanarak ve dijitalleştirilerek bir araya getirildi. Türkiye’deki İslamcılığın hafızasının toplandığı idp.org.tr adresi İslamcılık düşüncesini izlenebilir ve görülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

İlmi Etüdler Derneği'nde gerçekleştirilen toplantıda İslamcı Dergiler Projesinin çıktıları olan idp.org.tr internet sitesi ve 1960-1980 İslamcı Dergiler: Toparlanma ve Çeşitlenme başlıklı kitap kamuoyu ile paylaşıldı.

Proje çalışması hakkında konuşan Lütfi Sunar, “90’ı aşkın yazar, akademisyen ve çalışanın katkı sunduğu proje; Türkiye’deki İslamcılığın tarihini erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.” dedi. Projenin yeni web sitesi ve sitedeki veri tabanı hakkında bilgi veren Sunar, projenin 1908’den 2000’lere kadar bütün İslamcı dergilerin dijitalleştirilerek idp.org.tr adresinde toplanacağını söyledi.

 

Binlerce Sayfa Dijitalleştirildi

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 50 farklı dergi incelenirken, 3 bin 440 sayı da kataloglandı. Proje kapsamında ayrıca 2 bin 572 sayı da dijitalleştirildi ve 79 bin 568 girdi oluşturularak idp.org.tr adresi araştırmacıların kullanımına açıldı.

Araştırmacıların detaylı arama yapabilecekleri sitede ayrıca İslamcılık düşüncesine dair çeşitli yayınlar, dönemin yazarlarına ait biyografiler de yer alıyor.

 

1960-1980 İslamcı Dergiler Kitabı Yayımlandı

Proje kapsamında çalışmalarını yürüten akademisyen ve yazarların da elde ettikleri verileri nitelikli akademik veri haline getirerek oluşturdukları bir de kitap yayımlandı. 1960-1980 İslamcı Dergiler: Toparlanma ve Çeşitlenme başlıklı kitap İslamcı dergileri kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefleyerek hazırlandı ve yayımlandı.

1960 – 1980 İslamcı Düşüncesine Genel Çerçeveden Bakıldı

Proje kapsamında elde edilen verilerin bir araya getirilerek tahlil edilmesi sonucunda İslamcılık Düşüncesinin Ana Hatları ve 1960-1980 Dönemi Dergiciliği’nin ele alındığı bir de panel gerçekleştirildi. Vahdettin Işık, Mahmut Hakkı Akın, M. Ali Büyükkara ve Yücel Bulut’un sunumlarıyla gerçekleştirilen panelde İslamcılık hareketi, İslamcılığın gelişimi, İslamcılık ve Milliyetçilik gibi başlıklarla konu detaylı bir şekilde ele alındı ve projenin verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Panelde Vahdettin Işık, “Bu ülkede olup biten her ne varsa onları devşirmemiz lazım. Türkiye'deki İslamcı gelenek dışındaki müktesebatla da ilgilenmemiz lazım. Temsil kabiliyeti en yüksek alanlardan biri dergilerdir. Dergiler, iki-üç kişinin bir araya gelmesinin suç sayıldığı zamanlarda, Anadolu'nun en ücra köşesindeki insanla, en merkezdeki insanın arasındaki en önemli irtibat kanallarındandı” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Girişte proje ve Türkiye’deki İslamcı Hareket üzerine genel bir çerçeve çizen Işık daha sonra sözü Mehmet Ali Büyükkara’ya bıraktı. Büyükkara, “Çağdaş İslami Akımlar Çerçevesinde 60 Sonrası İslamcılığın Gelişimi” başlıklı sunumunda genel olarak Türkiye’deki İslamcı Hareketlere dair bir tasnif yapıp bunun küresel ölçekten farklarını ifade etti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Mahmut Hakkı Akın "İslamcılığın Milliyetçilikle İmtihanı" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Bu konuşmada muhafazakâr hareketin köyden kente geçişle kazandığı ivme ve bu ivmede Necip Fazıl’ın kurucusu olduğu Büyük Doğu hareketinin şekillendirici etkisi üzerinde durdu.

Son konuşmacı Yücel Bulut ise, “Çeviri Faaliyetlerinin Türkiye’deki İslamcı Düşünceye Yansımaları” başlıklı sunumunda çevirinin gerek İslamcı gerekse Türkiye’de faaliyet gösteren diğer hareketlerin zihinsel temelindeki önemini vurguladı.

Vahdettin Işık, gerçektirilen konuşmaları dikkate alarak İslami düşüncede eksik olan yönleri içeren bir genel değerlendirme yaptı. Program panelistlere verilen hediyeler ile nihayete erdi.