GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

29 Mart 2023

İLEM Eğitim Programı Bahar Dönemi Devam Ediyor

İLEM Eğitim Programı Bahar Dönemi derslerinde 5 hafta geride kaldı. 4 Mart 2023 tarihinde başlayan 2022-2023 İLEM Eğitim Bahar dönemi dersleri 5 haftadır devam ediyor. Kademe öğrencileri her hafta cumartesi günleri 3 farklı dersi takip ediyor.

1. kademeye devam eden öğrenciler İbrahim Halil Üçer “İslam Düşüncesine Giriş”, Ahmet Köroğlu Çağdaş “İslam Düşüncesi” ve Kübra Bilgin Tiryaki “Ahlak Meselelerine Argümantatif ve Temsili Bir Yaklaşım” başlıklı dersleri veriyor. 2. kademe bahar dönemi derslerini ise Tahsin Görgün - Taha Eğri - Hüseyin Mercan, “Modern Dünyanın Teşekkülü: Düşünce, İktisat, Siyaset”, Yusuf Ziya Gökçek “Estetik”, Latif Karagöz “Bilim ve Gerçeklik” dersleri takip edilecek. 3. kademe öğrencileri ise Güz döneminde seçtikleri atölyeleri bahar döneminde devam ediyor.

Kademe derslerinin yanında haftalık kitap tahlillerine katılan öğrencileri 6-7’şer kişilik gruplar ile ders içeriğini destekleyici eserler okuyup bir danışman eşliğinde eseri tahlil ediliyor. Beş hafta süresinde 5 farklı eser tahlil edildi ve öğrencilerden seçtikleri bir kitap hakkında değerlendirme yazısı yazması alındı. Böylece bir yandan öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimlerine katkı sunulurken akademik metin okuma ve yazma deneyimi kazandırılıyor.

Farklı cephelerden öğrenciyi merkeze alan Eğitim Programı, kültür ve medeniyet gezileri kapsamında bu yıl Edirne’ye gidiyor. Kademe öğrencileri ve hocaların bir araya gelerek medeniyetimizin kadim şehirlerini gezdikleri bu faaliyet ile öğrencilerin ziyaret edilen yerler ve dönemler hakkında bilgi, birikim ve görgü edinmeleri sağlanıyor. Tecrübeli rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziler tanışıklıkların arttırılması ve muhabbet bağlarının sağlamlaştırılması için de bir vesile oluyor.

Bahar döneminde 10 haftalık eğitim sürecinin ardından 1. ve 2. kademe öğrencilerinden başarılı olanlar bir sonraki kademeye geçme hakkı kazanacak. 3. kademe öğrencilerinden başarılı olanlar ise yapılacak İLEM Kapanış konferansı ve mezuniyet programı ardından mezun edilecekler.