Halil İbrahim Erol

Halil İbrahim Erol, Tekirdağ’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Yakınçağ Tarihi alanında Şanizade Mehmet Ataullah Efendi’nin Tarih Anlayışı” başlıklı teziyle 2010 senesinde bitirdi. “1800-1850 Arası Mısır’da Tarihçiler ve Tarih Yazıcılığı” isimli doktora çalışmasını yine İstanbul Üniversitesi Yakınçağ Tarihi alanında halen sürdürmektedir. 2012-2014 yılları arası Arapça eğitimi almak ve tez konusuyla ilgili akademik araştırmalar yapmak üzere Ürdün’de bulunmuştur. 2009 senesinden beri ise Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak vazifesine devam etmektedir. Tarih felsefesi, tarih yazıcılığı, kavramlar tarihi, son dönem Osmanlı düşünce tarihi, Ortadoğu tarihi, XIX. yüzyıl Mısır tarihi ilgi alanları arasında yer almakta olup bu mecralarda çalışmalar yapmaktadır.