GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

24 Şubat 2022

Çevresel Tarih: Neden ve Nasıl?

Konuşmacı: M. Fatih Çalışır
Moderatör: Halil İbrahim Erol

“Doğa Bilimleri” ve “İnsan/Toplum Bilimleri” olarak ikiye ayrılan araştırma sahaları arasında zamanla bir uçurum meydana gelmiş ve bu uçurumun kapatılması için disiplinlerarası ve çok disiplinli yaklaşım gibi farklı öneriler getirilmiştir.

Sadece insanların değil, insanların da içinde yer aldığı doğal çevredeki canlı-cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevresel tarih, insan ve sosyal bilim araştırmalarına getirilmiş en yenilikçi ve en kapsayıcı yorum/izah tarzlarından biridir. İnsanın çevre, çevrenin de insan üzerindeki etkisine özel bir vurgu yapan bu alan siyasi, askeri, sosyal, iktisadi ve kültürel tarih gibi geleneksel tarihyazım şekillerine ilave edilecek ve bunlar üzerinde yeniden düşünmemizi sağlayacak devrimci bir niteliğe sahiptir. Antik döneme kadar uzanan öncüleri olmakla birlikte 1960’lardan bu yana kapsamı ve hedefleri belirli bir disiplin olarak ABD’den Rusya’ya, Brezilya’dan Hindistan’a dünyanın farklı coğrafyalarında icra edilen bu yeni tarihçilik biçemi ülkemizde de bilinir ve uygulanır hale gelmiştir.

“Çevresel Tarih: Neden ve Nasıl?” başlıklı bu seminerde çevresel tarihe ve bu alandaki tarihçiliğe neden ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulacak, alanın önde gelen isimleri ve eserleri üzerinden çevresel tarihçiliğin nasıl icra edildiği/edilebileceği tartışılacaktır.

Katılım:  Program, 24 Şubat 2022 Perşembe günü, saat 18.30’da İLEM Teras Salonda gerçekleştirilecektir. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
24 Şubat 2022 18:30 24 Şubat 2022 20:00 İLEM (Yüz yüze)