GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
İLEM Tarih, tarihçiliğin bugünü ve geleceği hakkında ortaya atılan güncel tartışma ve yaklaşımları inceler. Dünyanın herhangi bir yerinde tarihçilik alanında teklif ve icra edilen en yeni fikir ve bakış açılarını tezgahından geçirir. Tarih ve tarihçiliğin insan ve topluma ilişkin boyutlarına odaklanır. Yoğun entelektüel etkileşimi önceler ve perspektif sunmayı amaçlar. Tarihçiliğin seyrini ve tarihyazımına ilişkin temel mesele ve yönelimleri kamuya açık platformlarda masaya yatırır ve tartışmaya açar.

İLEM Tarih, tarihçiliğin bugünü ve geleceği hakkında ortaya atılan güncel tartışma ve yaklaşımları inceler. Dünyanın herhangi bir yerinde tarihçilik alanında teklif ve icra edilen en yeni fikir ve bakış açılarını tezgahından geçirir. Tarih ve tarihçiliğin insan ve topluma ilişkin boyutlarına odaklanır. Yoğun entelektüel etkileşimi önceler ve perspektif sunmayı amaçlar. Tarihçiliğin seyrini ve tarihyazımına ilişkin temel mesele ve yönelimleri kamuya açık platformlarda masaya yatırır ve tartışmaya açar. Bir yandan ana akım ve konvansiyonel yöntem ve yaklaşımların ortaya koyduğu değerli birikime saygı gösterirken, diğer yandan da disiplinlerarası konuşmayı, yöntemsel hibritleşmeyi, sentetik bilgi üretimini ve tarihyazımsal denemeleri önceler. Bilimsel ciddiyet, etik değerler ve profesyonel yaklaşımı prensip olarak benimser. Ortaya koyduğu yazılı ürünler ve katıldığı yahut başlattığı tartışmalarla Türkiye ve dünya tarihçiliğine katkı vermeyi gaye edinir. İLEM Tarih'in kapıları tarihçilik mesleğine dair yeni ve yenilikçi fikir ve yaklaşımları olan her düşünür, meslektaş ve entelektüele açıktır.