GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

20 Mart 2021

Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı

Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı, Memlükler dönemi üzerine yapılacak entelektüel tarih çalışmaları için bir zemin oluşturmayı, bu konudaki tartışma alanlarını görünür ve izlenebilir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Çalıştayda Memlükler dönemi entelektüel tarih çalışmaları fıkıh, hadis, ulema ve sosyal pratik alanları olmak üzere dört temel bahis üzerinden ele alınacaktır.

Öncelikle Memlükler dönemi fıkıh çalışmaları üzerine bir değerlendirme yapılacak, daha sonra Memlük adli sisteminin hususiyetleri ve Memlükler dönemi furuk ve kavaid literatürü üzerine yapılan çalışmalar ele alınacaktır. Ardından Memlük entelektüel tarihi çalışmaları için vazgeçilmez bir isim olan Makrîzî ile ilgili modern çalışmaların değerlendirmesine geçilecek, Makrîzî’nin eserleri üzerinden darülhadislerin tarihine odaklanan çalışmalar ve Memlükler dönemi hadis rivayet geleneğinde ulema ailelerinin rolü konuları ele alınacaktır. Bundan sonraki kısımda Memlükler döneminde mansıpların, âlimlerin sosyal hayatında oluşturduğu dönüşümü konu edinen çalışmaların yanı sıra bilgi ve otorite mücadelesi çerçevesinde beşik uleması problemi ve Memlük-Osmanlı geçiş ulemasının ilmi hayattaki rolü üzerine yapılan modern çalışmalara yer verilecektir. Son olarak Memlükler dönemine yoğunlaşan entelektüel tarih araştırmalarında büyük bir ilgi gören popüler kültür çalışmaları üzerinde durulacak, ardından dönemin tasavvuf geleneğini ve pratiklerini inceleyen literatürde kadın sûfîler ve şeyhalar hakkındaki çalışmalar ile tasavvufî pratiklerin icra edildiği hankahları ele alan çalışmaların bir değerlendirmesi sunulacaktır.

Çalıştayın nihai hedefi, Memlükler döneminde ulema, ilim kurumları ve ilmi faaliyetleri odağına alan modern çalışmalarda görülen eğilimlerin ve alandaki ilgili tartışmaların değerlendirilmesi ve yeni problematiklerin belirlenmesi olacaktır.

Katılım: Program, 20 Mart 2021 Cumartesi günü 09.45’de İLEM TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
20 Mart 2021 09:45 20 Mart 2021 17:00 İLEM TV