GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih Felsefesi ve Yazıcılığı


BBu seminer dersinde, tarihin geçmiş hakikati araştırma ve anlamaya çalışma ameliyesi olduğu düşüncesinden hareketle seminer katılımcılarının tarih ilminin doğasına, tanımına, kapsamına, tarihçinin tarih felsefesini inşa ederken nazarî açıdan üstelendiği role ve tarih yazımında deruhte ettiği amelî vazifeye dair fikir sahibi olabilmelerini öncelemektedir. Seminerde tarih yazıcılığı ve tarih felsefesi, dolayısıyla da tarih ilminin neşet edişi, tekâmülü, bu süreçte tezahür eden tarih düşüncesi ve yazımı sahasındaki ekoller ontolojik, epistemolojik ve metodolojik veçheleriyle ele alınacaktır. Genel hatlarıyla tarih alanındaki ilmi açılımları işlemeyi öngören bu seminer Avrupa/Batı-merkezciliği sorgulamayı, doğu ve batıdaki mevcut tarih araştırmalarının akademik seyrini mukayeseli bir şekilde incelemeyi üstlenmektedir. Seminer, program boyunca tarih araştırmalarındaki tecrübeleri geçmişin, res gestae ve historia rerum gestarum olarak tasnif edilişini dikkate alarak tartışmaya açmayı hedeflemektedir.

Tarih Saat Yer
20 Şubat 2016 11:00 İLEM