GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Selahattin Polatoğlu

Elazığ/Palu’da doğdu (1981). Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı (1999-2004). Öğretmenlik yaptı (2005-2011). Fırat Üniversitesi’nde İslam Tarihi alanında İbn Miskeveyh’in Tecâribü’l-Ümem’i üzerine yüksek lisansını tamamladı (2008). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı (2011). Ürdün Üniversitesi’nde yaklaşık bir yıl misafir araştırmacı olarak bulundu (2013-2014). Ankara Üniversitesi’nde Abbâsîler Dönemi Siyasi ve Kültürel Hayatta Kâtipler 132-334 (750-945) başlıklı doktora tezini yazmaktadır. Çalışmaları Müslümanlarda tarih yazıcılığı, İslam kurumları tarihi ve Abbâsîler üzerine yoğunlaşmaktadır.