GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesinde Vicdan Kavramı

Ahlak düşüncesi için kilit kavramlardan biri olan vicdan kavramı günümüzde sıklıkla “ahlaki bilinç” anlamında kullanılmaktadır. İslam düşüncesine bakıldığında ise vicdan kelimesinin bu anlamda kullanıldığını ya da yaygınlıkla böyle bir içeriğe sahip olarak geçtiğini söylemek zordur. Nitekim birçok metinde bu kavram ahlaki değil epistemolojik anlamda sezgiye karşılık gelecek şekilde geçmektedir.

Bu çalışma ile amaçlanan; vicdan kavramını İslami gelenekler üzerinden işleyerek, kavramın bu geleneklerdeki karşılığını saptamaktır. Bu durum bizim, literal olarak vicdanın geçip geçmemesine bakmaksızın bir eylem karşısındaki eyleyenin ahlaki farkındalığının oluşmasını sağlayan zihinsel halleri ve pratik sonuçlarını çözümlemeyi hedefleyen metinleri ele almamızı gerekli kılmaktadır. Bunu yaptığımız takdirde ahlak psikolojisine dair klasik metinleri tekrar yorumlama imkanını bulacağımız gibi, İslam ahlak felsefesinin yeniden üretimine bir katkı da sağlamış oluruz.

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında 3-4 Haziran 2016 tarihlerinde İLKE-İLEM ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı'nda sunulan çalışmalardan oluşan bu kitapta yer alan makalelerde, insanı doğru eyleme teşvik eden içsel halin sorunsallaştırılma biçimi, bunların farklı alanlardaki yansımaları ve psikolojik-teolojik temelleri ilgili gelenekler açısından ele alınmaktadır.

Özellikler:

ISBN: 978-625-7800-95-2

EISBN: 978-625-7800-94-5

Baskı Tarihi:  Mart 2023 - 2. Basım

Ebat: 13,5x21

Sayfa Sayısı: 393

Yayın Yönetmeni:
Yusuf Temizcan
Yayına Hazırlık:
Betül Sezgin