GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

07 Şubat 2024

Sistematik Kelam

Elinizdeki eser, on üç asrı aşan bir tarihsel derinliğe sahip olan Kelam düşüncesini, klasik yapısı ve sistematik dokusu (usûli selâse) içerisinde ortaya koymaya çalışmaktadır. Ana kurgusu, büyük ölçüde klasik literatüre ve bu disiplinin tematik yelpazesine (ulûhiyet, nübüvvet ve meâd) dayansa da, muhtevasında, modern dönemin ilgi alanı içerisinde önem kazanan, insan ve Kur’an gibi yeni bölümler de yer almaktadır. Toplamda yirmi bir bölümden oluşan eser, Kelam düşüncesini, kronolojisi, mesâili ve vesâili açısından tanımlayan bir girişle başlamakta, mukaddime vasfına sahip bilgi ve yöntem bölümleriyle ilerlemektedir.

Eser, klasik Kelam şemasında, ulûhiyet, nübüvvet ve meâd meseleleri içinde önem kazanan tamamlayıcı bölümlerle sona ermektedir. Böylece klasik Kelam düşüncesi, yetkin akademisyenlerin müşterek çabasıyla, mesâili ve vesâili açısından ihatalı bir şekilde ve mukayeseli bir yaklaşımla ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Özellikler:

ISBN: 978-625-94311-4-7

Baskı Tarihi: Ocak 2024 - 1. Basım

Ebat: 16,5 x 23,5 cm

Sayfa Sayısı: 640

Editör:
Osman Demir
Yayın Yönetmeni:
Yusuf Temizcan
Yayına Hazırlık:
Merve Nur Koçak