GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

17 Şubat 2024

İnsani Disiplinlerde Yeni Kavram Arayışları Çalıştayı

Dış dünya kadar kavramların kendileri de dinamik bir yapıya sahiptir. Bazen kavramın karşıladığı gerçeklik değişebildiği gibi bazen de bizatihi kavramların kendileri değişime uğrayabilmektedir. Kimi zaman ise hem kavramlar hem gerçeklikler birbirinden bağımsız şekilde dönüşüm geçirebilmektedir. Sosyal ve beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında son zamanlarda ortak bir ihtiyacın ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Sanat tarihi, edebiyat ve sosyoloji gibi farklı alanlardan uzmanların ortak olarak dile getirdikleri bu ihtiyaç uzmanlık alanlarında mevcut kavram ya da terimlerin araştırma sahalarında karşılaştıkları olguları isimlendirmeye yetmemesi ve bunun sonucunda yeni kavram ya da terimlere duyulan ihtiyaçtır.

İLEM İhtisas Çalışmaları bünyesinde gerçekleşecek çalıştayda İnsan disiplinlerinin alt dallarını oluşturan farklı bilimlerin araştırma konularında yaşanan kavram arayışlarını gündeme getirilecek ve bu arayışların akademide hangi boşlukları doldurmasının beklenildiği tartışılacaktır.

Ertuğrul Ökten moderatörlüğünde üç oturumdan meydana gelecek olan çalıştayın ilk oturumunda Toplumdan Bireye başlığı ile toplumsal meselelerde bireylerin içerisinde bulunduğu durum ve bunun kavramsallaşmaları ele alınacaktır. İkinci oturumda Toplum ve Metin konusu kapsamında bireyin dünyayı anlamlandırma aracı olan metin tartışılacaktır. Son oturumdaysa Toplum ve Tarih tarih anlatısının ve tarihte gerçekleştirilen kavramlaştırma çalışmalarının toplumun nezdinde tuttuğu yer anlaşılmaya çalışılacaktır.

Katılım: Program, 17 Şubat 2024 tarihinde İLEM Kütüphane Binası 1. Katında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Etkinlik ilgili olan herkesin katılımına açıktır.  

Adres: Kısıklı Mah. Tepelik Sk. No:2-4 Üsküdar, İstanbul