GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Nisan 2024

Amerika Birleşik Devletleri’nde Uzay Endüstrisi

İhtisas Çalışmaları bünyesinde İLEM İhtisas sunumları; güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceleyip akademik gündeme dahil ediyor.

İhtisas Toplum'un 27 Nisan 2024 tarihinde 14:30'da gerçekleştireceği ve İhtisas Sunumlarının 200. sunumuna Oğuz Karasu konuk oluyor. Oğuz Karasu'nun “Amerika Birleşik Devletleri’nde Uzay Endüstrisi: Nicel ve Nitel Yöntemlerle Bir İktisadi Etki Analizi” başlıklı doktora tezinden hareketle gerçekleştireceği sunumda Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay endüstrisi iktisadi açılarden ele alınacaktır.

Taha Eğri moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Amerika Birleşik Devletleri’nde Uzay Endüstrisi" başlıklı sunum ABD’nin şekillendirdiği uzay endüstrisinde öne çıkan projelerin iktisadi açıdan ekonomiye etkilerini değerlendirmeyi, ABD kurumlarının işleyişini, uzay ekonomisinin işleyişini mümkün kılan kurumların yapısını ve birbirleri ile ilişkisini incelemeye çalışılacaktır. NASA’nın tecrübe ettiği kurumsal dönüşümün zaman içerisinde uzay ekonomisini ne düzeyde etkilediği ve yeni uzay ekonomisine geçiş aşamasında özel sektöre nasıl yer açıldığı tartışılacaktır. Uzay ekonomisi literatürü ışığında ele alınan bu gelişmeler, iktisadi perspektiften temellendirimiş kavramsal bir çerçevede incelenmeye çalışılacaktır.

Soru-cevap eksenli olacak program 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:30’da İLEM Kütüphane Binası 1. Katta gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.