GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Siyaset Düşüncesinde İktidar: Kökenler ve Meşruiyet Sorunu

İktidar meselesi gerek klasik gerek modern dönemde siyaset düşüncesinin kalbinde yer alır. İktidarın kökenleri, meşrulaştırma yöntemleri, kavramsal parçası olmasa bile onsuz düşünülemeyeceği unsurların neler olduğu ve iktidara nasıl ulaşılacağı, siyaset düşünürlerinin ana odak noktasıdır.

Modern dönem, iktidar ilişkilerinin daha geniş bir perspektiften ele alındığı, klasik dönemden önemli ölçüde farklı teorilerin geliştirildiği bir zaman dilimidir. İslam siyaset düşüncesinde de kelamcılar, fakihler, muhaddisler, sufiler, filozoflar, tarihçiler ve yöneticiler dahil olmak üzere çeşitli gruplar, iktidar meselesini derinlemesine incelemiştir. Bu da İslam’ın siyaset düşünce tarihini iktidar sorununa dair zengin bir içerikle donatmıştır. Kitap, İslam siyaset düşüncesinin derinliği ve çeşitliliğini merkeze alarak iktidarın kökenlerine ve meşruiyetine odaklanmaktadır.

Özellikler:

ISBN: 9786259431192

Baskı Tarihi: 2024-03- 1. Basım

Ebat: 13,5 x 21 cm

Sayfa Sayısı: 212

Yayın Yönetmeni:
Yusuf Temizcan
Yayına Hazırlık:
Merve Nur Koçak