GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

07 Mart 2024

1923-38 Dönemi Dergilerinde Milliyetçilik Düşüncesi

İhtisas Çalışmaları bünyesinde İLEM İhtisas sunumları; güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceleyip akademik gündeme dahil ediyor.

İhtisas Toplum'un 7 Mart 2024 tarihinde 17:00'de gerçekleştireceği ve İhtisas Sunumlarının 199. sunumuna Yasin Özdemir konuk oluyor. Yasin Özdemir'in “Atatürk dönemi dergilerinde Türk milliyetçiliği düşüncesi (1923-1938)” başlıklı doktora tezinden hareketle gerçekleştireceği sunumda cumhuriyetinde ilk yıllarında çıkartılan dergilerde Türk milliyetçiliğinin ele alınması tahlil edilecektir. 

M. Hakkı Akın’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “1923-38 Dönemi Dergilerinde Milliyetçilik Düşüncesi” başlıklı sunum Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde Türk milliyetçiliği düşüncesini Anadolu Mecmuası, Türk Yurdu, Kadro, La Turquie Kémaliste, Ülkü ve Kültür Haftası dergileri üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Tetkik edilen her mecmuada en yoğun şekilde işlenen temaların ele alınacağı sunumda yayından yayına yönetici ekip, yazar kadrosu, hedef okur kitlesi gibi faktörlere göre farklılaşan başlıca temalar milli tarih ve kimlik, vatan, din ve Batı gibi kavramlar da ele alınacaktır. Metinler edebi içerik hariç tutularak söylemsel bir örgü meydana getirecek surette sık tekrarlanan önerme ve kavramlarla irdelenerek incelenen her yayında fikriyatın milliyetçilik çalışmalarındaki çağdaş kuramlardan hangi yaklaşımı temel aldığı mümkün olduğunca tespit edilmeye çalışılacaktır.

Soru-cevap eksenli olacak program 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 17:00’de İLEM Kütüphane Binası 1. Katta gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.